Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Osvedčovanie listín a podpisov

OSVEDČOVANIE PODPISOV

 

Potrebné doklady: 

 • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
 • občiansky preukaz, u cudzincov pas.

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii obecného úradu.
V prípade, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť.
Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Poplatok za každý osvedčený podpis: 1,50 €

Poplatok sa môže zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.

 

OSVEDČOVANIE LISTÍN

 

Potrebné doklady:

 • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
 • fotokópia listiny.
   

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.

Fotokópia listiny sa musí zhodovať s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov. Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti obecného úradu.

Poplatok za osvedčovanie listín (za každú stranu):   1,50 €

 


 

Evidencia obyvateľstva

 

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ A PRECHODNÝ POBYT


Doklady k trvalému a prechodnému pobytu:

 • Občiansky preukaz
 • Deti do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
 • Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve
 • Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
 • Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
 • Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu

 
Potvrdenie o trvalom pobyte:

 •  Občiansky preukaz
 •  Správny poplatok – 5,00 €
 •  Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa, potvrdenie je oslobodené od poplatku

 
Zrušenie trvalého pobytu:

 •  Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
 •  Občiansky preukaz
 •  Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3 mesiace
 •  Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu

 

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka